Compra col·lectiva de plaques solars i comunitat energètica

Tal i com vam acordar en la reunió del passat 22 de setembre hem redactat un document de prescripcions tècniques per a la compra de 34 sistemes d’autoproducció i autoconsum d’energia.

Les empreses interessades podran demanar-nos el detall per correu electrònic a l’adreça associacio@lamineta.cat.

Durant les tasques de documentació per a preparar la redacció del plec vam trobar que l’IDAE ja havia redactat un plec de condicions tècniques , que un cop analitzat ens ha semblat molt adequat a les nostres necessitats. És per aquest motiu que hem considerat com a millor opció utilitzar aquest plec i afegir un document propi amb especificacions complementaries per a adaptar-lo a les necessitats concretes.

El proper dilluns, 15 de desembre, obrirem el termini per a la recepció de propostes d’execució del projecte atenent les condicions especificades en ambdós documents:

  1. Projecte de compra col·lectiva
  2. Plec de condicions tècniques