Avís legal

El domini lamineta.cat és titularitat de l’Associació de Veïns La Mineta de Reus, NIF:G043609965. L’entitat consta inscrita al Registre d’Associacions i Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 3.801 de la secció 1ª de la demarcació de Tarragona. Les nostres dades de contacte són: carrer Cervantes, 34, 43203, Reus. E-Correu: associació@lamineta.cat.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I ÚS:
La persona usuària adopta el compromís de fer un ús correcte de tots els serveis i continguts del lloc web, obligant-se a no danyar, canviar, ni modificar, en cap cas, el codi, les dades o els documents del lloc web, ni tampoc introduir en el nostre sistema cap mena de programari maliciós o dispositius que puguin alterar el servidor del lloc web ni els mitjans de protecció i seguretat. L’Associació de Veïns La Mineta de Reus ha adoptat les mesures de seguretat adients, segons l’estat actual de la tècnica, per tal de garantir el correcte funcionament del lloc web i evitar la generació de danys a les persones usuàries. L’Associació de Veïns La Mineta de Reus no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que es puguin generar a la persona usuària per virus informàtics, interferències, interrupcions, omissions, avaries, desconnexions, indisponibilitat del sistema o qualsevol altre comportament anòmal del lloc web. L’Associació de Veïns La Mineta de Reus podrà en qualsevol moment i sense previ avís, suspendre temporalment l’accés al lloc web per efectuar les modificacions i millores que estimi convenient i procedir al seu manteniment.

L’Associació de Veïns La Mineta de Reus no es fa responsable ni dels comentaris ni les opinions que les persones usuàries puguin efectuar, reservant-se el dret a eliminar totes aquelles manifestacions de contingut inapropiat o que infringeixin la llei o drets de tercers. Si la persona usuària les detecta pot informar a l’Associació de Veïns La Mineta de Reus a través de la nostra adreça de e-mail: associacio@lamineta.cat

L’Associació de Veïns La Mineta de Reus no assumirà cap tipus de responsabilitat derivada o que se’n pugui derivar de la utilització per part de les persones usuàries dels continguts i informacions que constin al lloc web.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web i els seus continguts són d’exclusiva propietat de l’Associació de Veïns La Mineta de Reus o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers, i estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació nacional i internacional.

Els nostres continguts s’ofereixen sota la protecció d’una llicència Creative Commons, amb les següents atribucions: Reconeixement – No comercial – Compartir igual.

Reconeixement:

En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.

No comercial:

L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

Compartir igual:

L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la reutilització dels continguts sobre la gestió de l’entitat és lliure i no està subjecte a restriccions, sempre i quan no s’alteri el contingut de la informació reutilitzada ni es desnaturalitzi el sentit, i es citi la font de les dades i la data de la darrera actualització.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades de caràcter personal
En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades personals i informació que ens faciliti en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible en la pàgina WEB (‘dades’), seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de l’Associació de Veïns La Mineta de Reus. La finalitat del tractament de les Dades és donar curs a la seva sol·licitud.
L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ( ‘Drets ARCO’) en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a Associació de Veïns La Mineta de Reus Carrer Cervantes, 34, 43203, Reus, o enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça: associació@lamineta.cat, indicant en tots dos casos el seu nom, cognoms i còpia del seu document acreditatiu d’identitat.

Comunicació
En algun dels formularis electrònics se us demanarà el consentiment exprés per poder-li remetre comunicacions per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que disposa l’article 21 LSSI.

Mesures de seguretat
L’Associació de Veïns La Mineta de Reus adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé l’Associació de Veïns La Mineta de Reus posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.